web space | website hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

扣喉減肥法!

潮流興瘦身!好多年青人都走去減肥!但係又唔依照正確方法去做!專用埋晒d旁門左道既技倆!舉例:食減肥藥,抽脂,吸毒,食煙,食草,甚至扣喉!有d就越減越肥!有d就皮黃骨瘦!有d甚至死亡!有d人以為扣喉係最舒服同有效既減肥方法!一來可以隨意食自己鍾意食既野!二來d野未經消化就嘔返出來,就肯定唔會肥啦!三來d食物可以循環再食,慳錢又環保!咁蠢既人就真係死左都唔駛可憐!人類唔係反芻動物!無四個胃去消化食物!嘔吐出來既胃液會灼傷喉嚨,食道,舌頭,牙齒,嘴唇,手,腳,身體,面部 . . . . . .嚴重損害整個消化系統既運作!因此經常扣喉既人,通常好快就死!咁樣以後都唔會再有減肥既煩惱喇!